Ε.ΝΟ.Β.Ε. - ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Front_Banner

Διατελέσαντα Μέλη Διοικήσεων

 

 

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γεν. Γραμματ.

Ταμίας

Μέλη

1987

Ιάσων Δούμπης δικηγόρος

Σωτήριος Δέδες δικηγόρος

Αριστείδης Καζάκος, Πανεπιστημ.

Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος

Λάζαρος  Κοεμτζόπουλος Εφέτης

Μίμης Γραμματικούδης Εφέτης

Ευτυχία Κουγουγέρη-Μανωλεδάκη πανεπιστημ.

1990

Ιάσων Δούμπης δικηγόρος

Δημήτριος Λαγουμίδης εφέτης

Λάμπρος Μαργαρίτης Πανεπιστημ.

Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος

Λάζαρος  Κοεμτζόπουλος Εφέτης

Χαράλαμπος Αντωνιάδης εφέτης

Χαρίκλεια Απαλαγάκη πανεπιστημ.

1993

Ιάσων Δούμπης δικηγόρος

Ευτυχία Κουγουγέρη-Μανωλεδάκη πανεπιστημ.

Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος

Γεώργιος Βασιλακάκις Δικηγόρος

Αριστείδης Καζάκος, Πανεπιστημ.

Λάζαρος  Κοεμτζόπουλος Εφέτης

Σταύρος Γαβαλάς εφέτης

1996

Ιωάννης Κουκιάδης Πανεπιστημ.

Σταύρος Γαβαλάς εφέτης

Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος

Γεώργιος Βασιλακάκις Δικηγόρος

Καλλιόπη Μακρίδου Πανεπιστημ.

Παρασκευάς Αρβανιτάκης Πανεπιστημ.

Ευδοξία Κιουπτσίδου, Πρ. Πρωτοδ.

1999

Ιωάννης Μανωλεδάκης Πανεπιστημ.

Μίμης Γραμματικούδης Εφέτης

Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος

Γεώργιος Βασιλακάκις Δικηγόρος

Παρασκευάς Αρβανιτάκης Πανεπιστημ.

Δημήτριος Ζερδελής Πανεπιστημ.

Μαρία Χασιρτζόγλου Πρ. Πρωτ/κών

2002

Ιωάννης Μανωλεδάκης Πανεπιστημ.

Μίμης Γραμματικούδης Εφέτης

Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος

Γεώργιος Βασιλακάκις Δικηγόρος

Παρασκευάς Αρβανιτάκης Πανεπιστημ.

Δημήτριος Ζερδελής Πανεπιστημ.

Μαρία Χασιρτζόγλου Πρ. Πρωτ/κών

2005

Ιωάννης Μανωλεδάκης Πανεπιστημ.

Στυλιανός Γκρόζος Εισαγγελέας Εφετών

Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος

Γεώργιος Βασιλακάκις Δικηγόρος

Ευδοξία  Κιουπτσίδου, Πρ. Πρωτοδ.

Γεώργιος Ιγνατιάδης Δικηγόρος

Γέωργιος Δημήτραινας Πανεπιστημ.

2008

Ιωάννης Μανωλεδάκης Πανεπιστημ.

Στυλιανός Γκρόζος Αντεις. Αρείου Πάγου

Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος

Πέτρος Δούμπης Δικηγόρος

Γεώργιος Ιγνατιάδης Δικηγόρος

Γέωργιος Δημήτραινας Πανεπιστημ.

΄Αννα Μιχαλοπούλου Πρ. Εφετών 

2011

Μίμης Γραμματικούδης

Αντιπρ. Αρ. Πάγου

Ευάγγελος Βασιλακάκης  πανεπιστημ.

Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος

Πέτρος Δούμπης Δικηγόρος

Γέωργιος Δημήτραινας Πανεπιστημ.

Παναγιώτης Κατσιρούμπας Πρ. Εφετών

Δημήτριος Παπαγεωργίου Εισαγ. Εφετών

 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ     Ι. Δραγούμη 5  546 24 Θεσσαλονίκη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   Δικηγόρος παρ΄ Α.Π. Πρόεδρος ΕΝΟΒΕ

Βασ. Ηρακλείου 26  546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  τηλ.: 2310-273484  φαξ:  2310-273987  info@enobe.org.gr