Ε.ΝΟ.Β.Ε. - ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Front_Banner

Διαδικτυακή εκδήλωση για τις αλλαγές του ν. 4808/2021 στην εργατική νομοθεσία

 Το εργατικό δίκαιο εξελίσσεται συνεχώς επιχειρώντας να ισορροπήσει στις αντιπαραθέσεις που δημιουργούν οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Στόχος, όπως παρατηρεί ο ομ. καθηγητής κ Ι. Κουκιάδης, είναι η ισόρροπη οργάνωση των σχέσεων εργασίας και κεφαλαίου για τη βελτίωση των όρων ισότητας απέναντι στη δεσποτεία της αγοράς και στη διασφάλιση της αξιοπρέπειας των εργαζομένων σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Ο νόμος 4808/2021 έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές, τις κυριότερες των οποίων θα εξετάσουν ειδικοί επιστήμονες στην διαδικτυακή ημερίδα που διοργανώνει η Ε.ΝΟ.Β.Ε. την Παρασκευή 17.12.2021 στις 5:30 μ.μ.

Για το περιεχόμενο και τους εισηγητές της εκδήλωσης όπως και για τη δυνατότητα παρακολούθησής της, δείτε εδώ χάρη στην τεχνική βοήθεια της «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ».

 

Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο YouTube

 

 

 

 

Διαδικτυακή εκδήλωση για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών

Το σύστημα της διενέργειας των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έχει τροποποιηθεί και πάλι με στόχους την μεγιστοποίηση της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού σε ένα πλαίσιο που στόχο έχει την εξασφάλιση στους πολίτες της ΕΕ των ανώτερων δυνατόν standards. Τις σημαντικότερες αλλαγές στα πιο καίρια σημεία που επέφερε ο Ν. 4782/2021 στον Ν. 4412/2016 θα εξετάσουν ειδικοί επιστήμονες στην διαδικτυακή ημερίδα που διοργανώνει η Ε.ΝΟ.Β.Ε. την Πέμπτη 18.11.2021 στις 5:30 μ.μ.

Για το περιεχόμενο και τους εισηγητές της εκδήλωσης όπως και για τη δυνατότητα παρακολούθησής της, δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο χάρη στην τεχνική βοήθεια της «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ».

Περιεχόμενο εκδήλωσης

 

Ζητήματα από την εφαρμογή του ΓΚΠΔ και σύγχρονες προκλήσεις

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια από τις σπουδαιότερες και πλέον αναγνωρίσιμες νομικές κατακτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγοντας ένα νέο και ισχυρό μοντέλο προστασίας των προσώπων. Οδεύοντας προς τη συμπλήρωση τριών ετών από την έναρξη εφαρμογής του, η συμμόρφωση με τις επιταγές του Κανονισμού αποδεικνύεται συχνά δυσχερής στην πράξη. Συγχρόνως, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φαντάζει για πολλούς ως απαγορευτική, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν το εύρος της προστασίας των προσώπων ως υπερβολικό. Οι προκλήσεις αυτές – και όχι μόνον - θα απασχολήσουν τους εξαιρετικούς εισηγητές στη νέα διαδικτυακή εκδήλωση της Ε.ΝΟ.Β.Ε. που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021, στις 6 μ.μ. με τίτλο: «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΚΠΔ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ».

 

Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι απαραίτητη η υποβολή δήλωσης συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας www.sakkoulas.gr 

Διαδικτυακή εκδήλωση για την δικαστική συνεργασία σε αστικές & εμπορικές υποθέσεις μετά το brexit

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε μία σειρά από θέματα ιδιαίτερα σοβαρά έως και απλά, άλλα από τα οποία λύθηκαν ως ένα βαθμό άλλα δεν επιλύθηκαν ενώ υπήρξαν και άλλα που κατά βάση δεν αντιμετωπίστηκαν. Στην τελευταία κατηγορία ανήκει το ζήτημα της αναγνώρισης και της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων ιδίως σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Εξαιρετικοί, νέοι κατά βάση νομικοί με ιδιαίτερη ενασχόληση στο αντικείμενο και με άριστη γνώση των αγγλικών πραγμάτων, υπό τον συντονισμό του καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, κ. Πάρι Αρβανιτάκη, θα προσεγγίσουν με τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους τα ανακύπτοντα ζητήματα για τη ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT.

Το Δ.Σ. της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος με τη συνεργασία των εκδόσεων  ΣΑΚΚΟΥΛΑ (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διαδικτυακή αυτή εκδήλωση που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου και ώρα 6 μ.μ. σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση. Η εκδήλωση αυτή θα καταβληθεί προσπάθεια να μεταδίδεται ταυτόχρονα και μέσω του  YouTube.

 

Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο YouTube

 

Βιογραφικά Εισηγητών

Διαδικτυακή εκδήλωση για το πτωχευτικό δίκαιο

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 18:00, θα λάβει χώρα η πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση της Ε.Νο.Β.Ε.  με θέμα «Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων». Σ΄ αυτή θα παρουσιαστούν από εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς - εμπορικολόγους πτυχές των νέων νόμων 4738/2020 «ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» και 4745/2020 «ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 κ.λπ.». Τα νομοθετήματα αυτά έρχονται να ρυθμίσουν καταστάσεις από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας βαρύτατα τα τελευταία χρόνια, και οι οποίες, δυσμενείς ασφαλώς, επιτάθηκαν από τους οικονομικούς και όχι μόνον αποκλεισμούς της πανδημίας του κορονωϊού. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται με τη συνδρομή και τεχνική υποστήριξη των εκδόσεων ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε. Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Ο σχετικός σύνδεσμος από την ιστοσελίδα της για τη σχετική εγγραφή είναι ο:    https://www.sakkoulas.gr/extref/inf/MTE1MzYgZXZlbnQgMTE/

Το βίντεο της εκδήκωσης.

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ     Ι. Δραγούμη 5  546 24 Θεσσαλονίκη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   Δικηγόρος παρ΄ Α.Π. Πρόεδρος ΕΝΟΒΕ

Βασ. Ηρακλείου 26  546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  τηλ.: 2310-273484  φαξ:  2310-273987  info@enobe.org.gr