Ε.ΝΟ.Β.Ε. - ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Front_Banner

Πρόσκληση συμμετοχής σε τιμητικό τόμο για τα 30 χρόνια λειτουργίας της Ε.Νο.Β.Ε. - Προκήρυξη διαγωνισμού πρωτότυπης εργασίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Νο.Β.Ε. αποφάσισε ομόφωνα να πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη επετειακής μορφής Συνέδριο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 ετών από την ίδρυσή της, την 29η Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή έως 1η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Κυριακή. Τίτλος του Συνεδρίου θα είναι: «Ε.Νο.Β.Ε. Τριάντα (30) χρόνια: Συμβολή στη δικαιοσύνη».

Ανάμεσα στις λοιπές διάφορες δράσεις του σχετικού εορτασμού (εισηγήσεις, τιμές, έκθεση αφισών και φωτογραφιών, αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού εκδηλώσεων, συνεστίαση κ.λπ.) αποφασίστηκε η έκδοση επετειακής μορφής Τόμου (υπό τον ανωτέρω τίτλο) με τη συγγραφή μελετών και άρθρων που θα πραγματεύονται - ιδίως από την πλευρά κάθε κλάδου δικαίου αλλά και θέσης του συγγραφέα - ζητήματα που άπτονται της ανεξαρτησίας και σεβασμού της δικαιοσύνης, της ανάγκης διαλόγου των εφαρμοστών του δικαίου για την εμπέδωση των ατομικών ελευθεριών, τη βελτίωση της νομοθεσίας, τη διασφάλιση των όρων και της ποιότητας απονομής της δικαιοσύνης, τον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού συστήματος και την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, όπως αυτά εκφράζονται ως σκοποί στο καταστατικό της Ε.Νο.Β.Ε. χωρίς ωστόσο η θεματική αυτή να είναι απολύτως δεσμευτική.

Η πρόσκληση αυτή είναι ανοικτή, απευθύνεται εξίσου στους ακαδημαϊκούς, στους δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους καθώς και σε μη μέλη της Ε.Νο.Β.Ε. και αναμένουμε τη συμβολή όλων σας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτελέσουν τη Συντακτική Επιτροπή του τόμου.

Για το σκοπό αυτό σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στον Επετειακό (Τιμητικό τόμο) της Ε.Νο.Β.Ε.) με τη συγγραφή μελέτης (έκταση 10–20 σελ. ή 7.000 – 12.000 λέξεις) ή άρθρου κατά την κρίση σας. Η δήλωση συμμετοχής, έντυπο της οποίας ακολουθεί, θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail της Ε.Νο.Β.Ε., "info@enobe.org.gr", ή με φαξ στον αριθμό 2310-273987 μέχρι την 10η Ιουλίου 2016. Τα κείμενά σας θα πρέπει να σταλούν μόνο σε μορφή WORD  έως την 30ή Απριλίου 2017 στο ίδιο ως άνω e-mail.

Ομοίως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη χρηματικού βραβείου 1.500 € συγγραφής πρωτότυπης (μη δημοσιευμένης) εργασίας από νέους νομικούς, μη κατόχους πανεπιστημιακής θέσης και ηλικίας μέχρι 30 ετών, με τίτλο: «Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης θεμέλιο της Δημοκρατίας». Η εργασία που θα βραβευθεί, θα δημοσιευθεί από την Ε.Νο.Β.Ε.

Οι εργασίες, που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις  10.000 λέξεις, θα αξιολογηθούν από τους διατελέσαντες Προέδρους της Ε.Νο.Β.Ε. κ.κ. Ι. Δούμπη, Ι. Κουκιάδη, Μ. Γραμματικούδη ή τους τυχόν αναπληρωτές τους (μέλη παλαιοτέρων Διοικητικών Συμβουλίων).

Η δήλωση συμμετοχής, υπόδειγμα της οποίας ακολουθεί, πρέπει να σταλεί στο ίδιο πιο πάνω e-mail μέχρι την 10η Ιουλίου 2016, ενώ η αποστολή του ολοκληρωμένου κειμένου μέχρι την 30ή Απριλίου 2017.

Το βραβείο θα απονεμηθεί κατά την ημέρα της επίσημης έναρξης του Συνεδρίου, στις 29.09.2017, σε τόπο και ώρα που θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο δημοσίως.

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ     Ι. Δραγούμη 5  546 24 Θεσσαλονίκη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   Δικηγόρος παρ΄ Α.Π. Πρόεδρος ΕΝΟΒΕ

Βασ. Ηρακλείου 26  546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  τηλ.: 2310-273484  φαξ:  2310-273987  info@enobe.org.gr