Ε.ΝΟ.Β.Ε. - ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Front_Banner
Επιστημονικό συνέδριο: "Τεχνολογία & Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή". 30 Οκτωβρίου 2018
Επιστημονική ημερίδα: "Η υποχρέωση σε διαμεσολάβηση και τα ανακύπτοντα ζητήματα". 17 Ιανουαρίου 2018
Εκδήλωση για τα 30 χρόνια της Ε.ΝΟ.Β.Ε. 21 Δεκεμβρίου 2017
Επιστημονική ημερίδα: "Δικαστική εκπαίδευση, Πολιτεία και Κοινωνία". 27 Νοεμβρίου 2017
Επιστημονική ημερίδα: "Ζητήματα ιατρικής ευθύνης". 23 Οκτωβρίου 2017
Επιστημονική Εσπερίδα: Ε.Νο.Β.Ε. 30 χρόνια. 11 Σεπτεμβρίου 2017
Επιστημονική ημερίδα με θέμα: Ζητήματα ποινών και μέτρων ασφαλείας: Από την απειλή έως την έκτιση. 30 Απριλίου 2017
Επιστημονική ημερίδα με θέμα: Εταιρικές Διενέξεις στις Προσωπικές και στις Κεφαλαιουχικές Εταιρίες. 30 Απριλίου 2017
Πανελλήνιο Συνέδριο "Προβλήματα Ποινικής Δικηγορίας & Δικαιοσύνης" 15 Μαρτίου 2017
Επιστημονική ημερίδα με θέμα: Η προστασία των δασών υπό το πρίσμα του Κτηματολογικού Δικαίου. 15 Μαρτίου 2017

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ     Ι. Δραγούμη 5  546 24 Θεσσαλονίκη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   Δικηγόρος παρ΄ Α.Π. Πρόεδρος ΕΝΟΒΕ

Βασ. Ηρακλείου 26  546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  τηλ.: 2310-273484  φαξ:  2310-273987  info@enobe.org.gr