Ε.ΝΟ.Β.Ε.

Μέλη Δ.Σ.

Δημοσιευσή: 04/08/22

Γεωργιάδης Αθανάσιος

Δικηγόρος

Πρόεδρος

Αρβανιτάκης Παρασκευάς

Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ (Πολιτική Δικονομία)

Αντιπρόεδρος

Νεδελκόπουλος Αντώνιος

Δικηγόρος

Γενικός Γραμματέας

Μπαλτάς Σωτήριος

Δικηγόρος

Ταμίας

Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Γιαννούλα

Oμότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ (Αστικό Δίκαιο)

Μέλος

Καραγκουνίδης Απόστολος

Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ (Εμπορικό Δίκαιο)

Μέλος

Γιαννόπουλος Παναγιώτης

Aναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ (Πολιτική Δικονομία)

Μέλος