Ε.ΝΟ.Β.Ε.

Διατελέσαντα Μέλη Διοικήσεων

Δημοσιευσή: 04/08/22

Διατελέσαντα Μέλη Διοικήσεων

περίοδοι Πρόεδρος Αντιπρό-εδρος Γεν. Γραμματ. Ταμίας Μέλη
1987 Ιάσων Δούμπης δικηγόρος Σωτήριος Δέδες δικηγόρος Αριστείδης Καζάκος, Πανεπιστημιακός Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος Λάζαρος  Κοεμτζόπουλος, Εφέτης Μίμης Γραμματικούδης, Εφέτης Ευτυχία Κουγουγέρη-Μανωλεδάκη πανεπιστημ.
1990 Ιάσων Δούμπης δικηγόρος Δημήτριος Λαγουμίδης εφέτης Λάμπρος Μαργαρίτης Πανεπιστημ. Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος Λάζαρος  Κοεμτζόπουλος, Εφέτης Χαράλαμπος Αντωνιάδης εφέτης Χαρίκλεια Απαλαγάκη πανεπιστημ.
1993 Ιάσων Δούμπης δικηγόρος Ευτυχία Κουγουγέρη-Μανωλεδάκη πανεπιστημ. Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος Γεώργιος Βασιλακάκις, Δικηγόρος Αριστείδης Καζάκος, Πανεπιστημιακός Λάζαρος  Κοεμτζόπουλος Εφέτης Σταύρος Γαβαλάς εφέτης
1996 Ιωάννης Κουκιάδης Πανεπιστημ. Σταύρος Γαβαλάς εφέτης Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος Γεώργιος Βασιλακάκις, Δικηγόρος Καλλιόπη Μακρίδου, Πανεπιστημιακός Παρασκευάς Αρβανιτάκης Πανεπιστημ. Ευδοξία Κιουπτσίδου, Πρ. Πρωτοδικών
1999 Ιωάννης Μανωλεδάκης, Πανεπιστημ. Μίμης Γραμματικούδης, Εφέτης Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος Γεώργιος Βασιλακάκις, Δικηγόρος Παρασκευάς Αρβανιτάκης Πανεπιστημ. Δημήτριος Ζερδελής, Πανεπιστημ. Μαρία Χασιρτζόγλου, Πρ. Πρωτ/κών
2002 Ιωάννης Μανωλεδάκης, Πανεπιστημ. Μίμης Γραμματικούδης, Εφέτης Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος Γεώργιος Βασιλακάκις, Δικηγόρος Παρασκευάς Αρβανιτάκης Πανεπιστημ. Δημήτριος Ζερδελής, Πανεπιστημ. Μαρία Χασιρτζόγλου, Πρ. Πρωτ/κών
2005 Ιωάννης Μανωλεδάκης, Πανεπιστημ. Στυλιανός Γκρόζος Εισαγγελέας Εφετών Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος Γεώργιος Βασιλακάκις, Δικηγόρος Ευδοξία  Κιουπτσίδου,Πρ. Πρωτοδ. Γεώργιος Ιγνατιάδης, Δικηγόρος Γέωργιος Δημήτραινας, Πανεπιστημ.
2008 Ιωάννης Μανωλεδάκης, Πανεπιστημ. Στυλιανός Γκρόζος Αντεις. Αρείου Πάγου Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος Πέτρος Δούμπης Δικηγόρος Γεώργιος Ιγνατιάδης,Δικηγόρος Γεώργιος Δημήτραινας, Πανεπιστημ. ΄Αννα Μιχαλοπούλου, Πρ. Εφετών
2011 Μίμης Γραμματι-κούδης, Αντιπρ. Αρ. Πάγου Ευάγγελος Βασιλακάκης, πανεπιστημ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ Αθανάσιος Γεωργιάδης δικηγόρος Πέτρος Δούμπης Δικηγόρος Γέωργιος Δημήτραινας,Πανεπιστημιακός Παναγιώτης Κατσιρούμπας, Πρ. Εφετών Δημήτριος Παπαγεωργίου, Εισαγ. Εφετών
2014 Αθανάσιος Γεωργιάδης, Δικηγόρος Παρασκευάς Αρβανιτάκης, Πανεπιστημιακός, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ (Πολιτική Δικονομία) Παναγιώτης Παυλίδης, Εφέτης Σωτήριος Μπαλτάς, Δικηγόρος Ειρήνη Αποστόλου,Εισαγγελέας Εφετών Απόστολος Καραγκουνίδης, Πανεπιστημιακός, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ (Εμπορικό Δίκαιο) Αντώνιος Νεδελκόπουλος, Δικηγόρος
2017 Αθανάσιος Γεωργιάδης, Δικηγόρος Παρασκευάς Αρβανιτάκης, Πανεπιστημιακός, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ (Πολιτική Δικονομία) Παναγιώτης Παυλίδης, Εφέτης Σωτήριος Μπαλτάς, Δικηγόρος Βασιλική Θεοδώρου Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Απόστολος Καραγκουνίδης, Πανεπιστημιακός, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ (Εμπορικό Δίκαιο) Αντώνιος Νεδελκόπουλος, Δικηγόρος
2020 Αθανάσιος Γεωργιάδης, Δικηγόρος Παρασκευάς Αρβανιτάκης, Πανεπιστημιακός, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ (Πολιτική Δικονομία) Αντώνιος Νεδελκόπουλος, Δικηγόρος Σωτήριος Μπαλτάς, Δικηγόρος Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Γιαννούλα,Πανεπιστημιακός,Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ (Αστικό Δίκαιο) Απόστολος Καραγκουνίδης, Πανεπιστημιακός, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ (Εμπορικό Δίκαιο) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστημιακός, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ (Πολιτική Δικονομία)
2023 Παρασκευάς Αρβανιτάκης, Πανεπιστημιακός, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ (Πολιτική Δικονομία) Απόστολος Καραγκουνίδης, Πανεπιστημιακός, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ (Εμπορικό Δίκαιο) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστημιακός, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ (Πολιτική Δικονομία) Σωτήριος Μπαλτάς, Δικηγόρος Έλληνα Μαρία, Εφέτης Διοικ. Δικαστηρίων Λαζαρίδης Γεώργιος, Πρόεδρος Πρωτοδικών Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Πανεπιστημιακός, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ (Αστικό Δίκαιο)